НПО клъстера с идея за провеждане на конкурс за най-добри графити

На 30.07.2014, офисът на СНЦ „Младежки глас” бе мястото на провеждане на поредната среща на активните неправителствени организации в гр.Русе, обединени в първия по рода си НПО клъстер. Като част от клъстера, участие взе и представител на Сдружение БРТИМ. По време на срещата бяха обсъдени редица инициативи, като участниците се обединиха около няколко, които биха имали приложение на територията на гр.Русе и които биха допринесли за неговото развитие.

Един от основните въпроси, които се дискутираха, беше свързан с разработването на сайта „Добрата новина”. Скоро всеки, проявил желание да посети сайта ще може да намери в него, новини свързани с успешни инициативи, осъществени от членовете на клъстера.

Обсъдени бяха и дейностите, които ще се реализират в рамките на кампанията „Не на вандализма”, целта на която е да се ограничат вандалските прояви на младежите в гр. Русе. Фокусът на кампанията ще бъде поставен върху графитите, с които са надраскани голяма част от сградите в града, някои от които с историческа стойност за русенци. Предвижда се в рамките на мероприятието да бъде почистена една такава сграда, но най-интересното е запазено за младите хора, които проявяват интерес към този вид улично изкуство. Всички желаещи, ще имат възможността да се включат в изрисуването на обекти от градската среда, като по този начин ще покажат на своите съграждани красотата на този вид култура, различаваща се от драсканиците по жилищните сгради, с които всички осъмваме. Проявата ще е под формата на състезание с осигурени награди за най-добрите. Все още няма точно определена дата на провеждане, но е твърде вероятно това да се случи през есента, като всички заинтересовани междувременно могат да се информират за развитието на тази инициатива на страницата на Сдружение БРТИМ във Фейсбук