През октомври стартира информационната кампания "Добрият пример. И ти можеш"
03.10.2022 г.
Вълнуваме се да съобщим, че стартираме информационната кампания "Добрият пример. И ти можеш". С инициативата целим да направим видими добрите примери около нас и да насърчим стремежът към постигане на високи цели и развиване на потенциала на децата в контекста на образователната среда в Община Русе. още...
В Русе се проведе конференция, посветена на рамковите условия за социална работа у нас
23.09.2022 г.
На 20 и 21 септември 2022 г. в Канев Център, Русе и хибридно в ZOOM се проведе конференция „Рамковите условия за социална работа в България: социална политика, трудово право, миграция и културно многообразие“. Събитието предизвика интереса на експерти в областта на социалните науки и политики, представители на институциите, НПО, доставчици на социални услуги и социални работници от България и Германия. още...
Предстояща конференция по проект "Транснационални социални услуги" в Русе на 20 и 21.09.2022
05.09.2022 г.
В рамките на проекта ни по програма Еразъм+ “Транснационални социални услуги” организираме конференция в Русе/България на 20 и 21 септември 2022 г. на тема: „Рамковите условия за социална работа в България: социална политика, трудово право, миграция и културно многообразие“. още...
Продължават обученията за учители от партньорските учебни заведения
01.09.2022 г.
И през летните месеци продължиха обученията за педагогически специалисти от партньорските учебни заведения по проект BG05M2OP001-3.017-0005 "Мултикултурната класна стая - мотивация, квалификация и успех", финансиран от ОП НОИР 2014-2020. Само за изминалите 3 месеца 177 педагози участваха в краткосрочни обучения за повишаване на капацитета за работа в мултикултурна среда. още...
С проект, финансиран от ОПДУ, ще осъществим мониторинг на дейността на образователните медиатори в Област Русе
29.08.2022 г.
На 24.08.2022 г. стартирахме изпълнението на нов проект, насочен към мониторинг на дейността на образователните медиатори в Област Русе. Проектът е финансиран от Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020. Продължителността на дейностите е 12 месеца, а одобреното финансиране е на обща стойност 58 374,00 лв. още...