До 30.11.2018 г. е удължен периода за изпълнение на проект "Активиране за заетост"
12.07.2018 г.
Това се наложи, за да може да се осигури 6-месечна субсидирана заетост на наетите в рамките на дейност 4 на проекта 45 младежи от Община Ветово – целева група на проекта, чийто работодател се явява Сдружение БРТИМ. още...
Медиите за дейността ни по въпросите на образователната интеграция
01.07.2018 г.
През последните месеци стават все по-видими резултатите от работата ни на терен, както и от проектите, които изпълняваме в партньорство с детски градини и училища от Област Русе, свързани с темата за образователната интеграция и задържането на учениците в образователната система. още...
Приключи шестата по ред информационна кампания за превенция на трафика на хора
29.06.2018 г.
Много и разнообразни активности за ученици, младежи и представители на местните общности предложи информационната кампания за превенция на трафика на хора "За истината без страх", проведена от експерти на Сдружение БРТИМ в периода март - юни 2018 г. още...
Обучения за повишаване на капацитета на ОКС по ромските въпроси към общините Борово и Ветово се проведоха през юни 2018
27.06.2018 г.
През юни 2018 г. екип от двама обучители на Сдружение БРТИМ проведе серия от обучения за повишаване на капацитета на членовете на обществените консултативни съвети по ромските въпроси към общините Борово и Ветово, сформирани в рамките на проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе", финансиран по Програма ЗОВ (Българо-Швейцарска програма за сътрудичество). още...
Повече от 500 индивидуални консултации са предоставили експертите ни в мобилните приемни за родители от началото на годината
20.06.2018 г.
За периода от януари 2018 г. до момента експертите, работещи в дейността са предоставили повече от 500 индивидуални консултации и са провели 8 групови сесии на различни теми. За разлика от предходните две години, през учебната 2017/2018 желанието на децата, учителите и родителите да бъдат консултирани по наболели за тях въпроси е ясно изразено. още...