Новата ни кампания за превенция на трафика на хора под надслов “За истината без страх” стартира през март 2018 г.
30.03.2018 г.
Шестата поред и финална кампания, която провеждаме в рамките на проекта е озаглавена „За истината без страх” и предвижда разнообразни дейности, които ще осъществяваме с ученици и младежи в целевите ни райони – кв. „Дружба“ в Русе и населените места на Община Борово. още...
Стартира трудовата заетост в рамките на дейност 4 по проект "Активиране за заетост"
30.03.2018 г.
Считано от 19 март 2018 г. стартира трудовата заетост в рамките на дейност 4 "Осигуряване на трудова заетост за 45 лица от целевата група в Сдружение БРТИМ" по проект BG05M9OP001-1.002-0033-С04 „Активиране за заетост“. Към дешна дата са сключени 33 трудови договора с младежи от тр. Ветово, гр. Сеново и с. Кривня. още...
Участвахме в обучение по фондонабиране във Велико Търново
25.03.2018 г.
Лошото време и снегът не ни спряха да пътуваме и да участваме в обучение на тема „Как да имате успех в набирането на средства?“, организирано от фондация BCause във Велико Търново. Обучението се проведе на 23.03.2018 г. и засегна теми, към които проявяваме отдавна интерес. още...
Продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-1.002-0033 „Активиране за заетост“
16.03.2018 г.
Считано от 16.03.2018г., след влизане в сила на подписаното допълнително споразумение към административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта, Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ поема реализацията на дейност 4 "Осигуряване на трудова заетостна 45 лица от целевата група". още...
Нашите доброволци - представяме ви Синем Решад
15.03.2018 г.
Синем Решад или Сиси, както всички ние я наричаме, е доброволец в СдружениеБРТИМ. Тя е една от най-активните и дейни млади хора, с които организацията ни работи. За да мотивираме новите доброволци и да дадем възможност да сподели с повече хора какво мисли за работата си като доброволец, решихме да й зададем няколко въпроса и сме много благодарни за откровените отговори. още...