Готов е докладът от проведеното проучване сред родители и учители за ролята на образователната интеграция
04.12.2017 г.
В рамките на проект BG05M2OP001-3.001-0028 "Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция", финансиран от ОП НОИР 2014-2020, беше проведено репрезентативно анкетно наблюдение, чиято цел беше набирането на информация за мнението на учителите в предучилищното образование и родителите на децата от етническите малцинства относно ранната социализация на подрастващите и тяхната интеграция в обществото през призмата на образованието. още...
Фестивалът „Децата на Русе пеят и танцуват“ напълни Пленарна зала днес
17.11.2017 г.
Повече от 250 деца от русенски детски градини, много гости, родители и близки бяха част от Фестивала „Децата на Русе пеят и танцуват“, проведен днес. Пленарна зала на Община Русе беше тясна да побере желаещите да присъстват на събитието, с което организаторите и децата отбелязаха Международния ден на толерантността. още...
С фестивал "Децата на Русе пеят и танцуват" ще отбележим Международния ден на толерантността
10.11.2017 г.
Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, в качеството си на бенефициент по проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 и партньорските учебни заведения от Община Русе Ви канят на фестивала "Децата на Русе пеят и танцуват". още...
Сдружение БРТИМ обявява конкурс за комикс и картичка на тема "Отвори очи... Подай ръка"
08.11.2017 г.
В рамките на информационната кампания за превенция на трафика на хора, насочена към ученици „Отвори очи…Подай ръка“, която се провежда в момента, обявяваме конкурс за тематични комикс или картичка. Целта на конкурса е да се повиши информираността на учениците относно сериозността на престъплението „трафик на хора“, като същевременно те да имат възможност да изразят своите емоции и съпричастност. още...
На 18.10.2017 г. стартира поредна кампания за превенция на трафика на хора в Русе
16.10.2017 г.
Поредната кампания, озаглавена „Отвори очи… Подай ръка”, стартира на 18 октомври 2017 г. (сряда) с публично събитие на открито в двора на СУ „Васил Левски“, гр. Русе. Събитието ще се проведе от 12:30 до 13:30 ч., като доброволци и експерти на Сдружение БРТИМ ще разясняват на учениците и гражданите какви са рисковете от попадане в трафик на хора и как да се предпазим. още...