Провежда се допитване до родители и педагози по въпросите на образователната интеграция
08.08.2017 г.
В рамките на проект BG05M2OP001-3.001-0028 "Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция", финансиран от ОП НОИР, се провежда допитване до родители на деца, обучавани и възпитавани в партньорските учебни заведения, както и до педагогически специалисти по въпросите на образователната интеграция. още...
Експерти на БРТИМ обсъждаха необходимостта от образователни медиатори на работна среща в София
12.07.2017 г.
На 11.07.2017 гр. в гр. София се проведе работна среща на тема "Роля и необходимост от институционализация на образователния медиатор". Срещата беше организирана от Звеното за управление на Програма ЗОВ към Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. още...
С работна среща на експерти и изложба завърши информационната кампания "Да приключим с робството"
28.06.2017 г.
В периода април - юни 2017 г. се проведе четвъртата информационна кампания за превенция на трафика на хора - част от дейностите на Сдружение БРТИМ в рамките на проекта на Община Русе, финансиран от Програма ЗОВ. още...
Проведоха се обучения за представители на общинските администрации в Иваново, Ветово и Борово
26.06.2017 г.
Експерти на Сдружение БРТИМ проведоха серия тридневни обучения за служители на общинските администрации в Иваново, Ветово и Борово в рамките на проекта на Община Русе по Програма ЗОВ. още...
15 участници в проект "Активиране за заетост" успешно приключиха професионално обучение за социални асистенти
04.06.2017 г.
През последните месеци ежедневно се провеждаха теоретични и практически занимания за 15 младежи, участващи в професионално обучение за социални асистенти в гр. Ветово. Младежите са целева група на проект BG05M9OP001-1.002-0033-С01 „Активиране за заетост“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. още...