Успешно приключен мандат на Председателя на ОКС по ромските въпроси към община Русе
20.12.2013 г.
На 20.12.2013 г. се проведе заседание на Обществения консултативен съвет по ромските въпроси към Община Русе. В рамките на проект "ФромРома" с Бенефициент Сдружение БРТИМ беше създаден Обществения консултативен съвет по ромските въпроси към Община Русе. още...
Сдружение БРТИМ вече е член на Националната мрежа за децата
11.12.2013 г.
На 11.12.2013 г. Сдружение БРТИМ беше прието за равноправен член на Националната мрежа за децата (НМД). НМД е мрежа от неправителствени организации, работещи с и за деца в страната. Мисията на мрежата е да заздрави и улесни сътрудничеството между неправителствените организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата на децата в България. още...