Изнесена приемна за родители и заседание на ОКС по ромските въпроси се проведоха на 09.10.2017 г. във Ветово
11.10.2017 г.
Изнесена приемна за родители се проведе на 9 октомври 2017 г. в читалището в гр. Ветово в рамките на дейностите, които осъществява Сдружение БРТИМ по Програма ЗОВ. Експертите - психолог и социален педагог, подпомогнати от образователния медиатор на СУ "Васил Левски", проведоха срещи и консултираха родители и полагащи грижи за ученици. още...
"Училище за родители" отново се провежда в детските градини - партньори на БРТИМ
21.09.2017 г.
Изключително важно е родителите да бъдат мотивирани и да подкрепят децата си за ранно и активно социално приобщаване и пълноценно включване в образователна среда. Затова основен фокус в работата на експертите ни (психолог и социален педагог) е провеждането на индивидуални и групови срещи с родители в детските градини - партньори на Сдружение БРТИМ по проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиранот Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. още...
Открихме новата учебна година заедно с нашите партньори от ДГ "Червената шапчица", Русе
16.09.2017 г.
На 15 септември бяхме гости и съпреживяхме радостните емоции, свързани с откриването на новата учебна година, заедно с децата, родителите и педагогическия колектив на ДГ "Червената шапчица", Русе. В двора на централната сграна на детската градина с тематична програма и вдигане на флага децата посрещната своите другарчета от първите групи. още...
Честит първи учебен ден!
15.09.2017 г.
Поздравителен адрес по случай откриването на учебната 2017/2018 година още...
Провежда се допитване до родители и педагози по въпросите на образователната интеграция
08.08.2017 г.
В рамките на проект BG05M2OP001-3.001-0028 "Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция", финансиран от ОП НОИР, се провежда допитване до родители на деца, обучавани и възпитавани в партньорските учебни заведения, както и до педагогически специалисти по въпросите на образователната интеграция. още...