Педагози от русенски детски градини участваха в обучение за подобряване на ефективността от ранното eзиково обучение
10.12.2018 г.
На 7 и 8 декември 2018 г. в гр. Русе в рамките на проекта на Община Русе по Програма ЗОВ се проведе практическо обучение на тема „Подобряване на ефективността от ранното езиково обучение на децата, чийто майчин език не е български, чрез въвеждане на игри“. Обучението имаше за цел да популяризира разработена през 2017 г. иновативна игрова педагогическа технология за начално преподаване по български език на деца билингви в детската градина и е част от ангажиментите на партньора по проекта Сдружение БРТИМ. още...
На заключителна пресконференция представихме резултатите от проект "Активиране за заетост"
29.11.2018 г.
На заключителна пресконференция Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ представи пред журналисти и заинтересовани страни резултатите от изпълнението на проект BG05M9OP001-1.002-0033-С01 „Активиране за заетост“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Ръководителят на проекта, Ивайло Иванов от Сдружение БРТИМ и Преслава Димитрова – управител на партньорската организация ИППОН ЕООД запознаха присъстващите с основните дейности и постигнатите резултати. още...
Финализираме проект "Активиране за заетост"
25.11.2018 г.
Проект BG05M9OP001-1.002-0033-С01 „Активиране за заетост“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 се изпълнява от Бенефициента - Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" (www.brtim.com) в партньорство с „Институт за продължаващо професионално обучение и новаторство“ ЕООД в рамките на процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“. още...
Конференцията „Заедно за успешна ранна образователна интеграция“ се проведе при голям интерес
22.11.2018 г.
При голям интерес от директори на детски градини и училища, педагози, професионалисти, работещи с деца и представители на институциите и НПО премина конференцията „Заедно за успешна ранна образователна интеграция“, проведена на 22.11.2018 г. Събитието беше част от дейностите на проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 с бенефициент Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация". още...
Децата на Ветово пяха и танцуваха по повод Международния ден на толерантността
21.11.2018 г.
Второто издание на фестивала „Децата на Ветово пеят и танцуват“, посветено на Международния ден на толерантността, събра деца от детските градини „Щастливо детство“ – гр. Ветово и „Звънче“ – с. Смирненски, техните учители, родители и гости на 21.11.2018 г. в голямата зала на читалището във Ветово. още...