Стартираме информационната кампания "Творим заедно за мир и равенство"
04.05.2022 г.
Иновативни и интересни онлайн и присъствени събития предстоят в рамките на организираната от нас информационна кампания "Творим заедно за мир и равенство", която се провежда през месеците май и юни попроект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01„Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“. още...
Дискусионен форум за по-ефективна работа с ученици и родители от различните етноси се проведе в Борово
21.04.2022 г.
Дискусионен форум за по-ефективна работа с ученици и родители от различните етноси в мултикултурна образователна среда се проведе на 19.04.2022г. в НЧ "Искра 1898", гр. Борово. Присъстваха представители на различните институции в Община Борово - общинска администрация, образователни институции, ЦОП-Борово, МКБППМН, Отдел "Закрила на детето", НЧ "Искра 1898", родители, представители на НПО и общността. още...
Сдружение БРТИМ с грамота за принос в изготвянето на стратегическата рамка на България за приобщаване на ромите
11.04.2022 г.
На 08.04.2022 г. Вицепремиерът г-жа Калина Константинова, която е и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), проведе среща с членовете на съвета по случай 8 април - Международния ден на ромите, на която участие взе Ивайло Иванов - Управител на Сдружение БРТИМ. още...
Родители на деца от четири русенски детски градини участват в интересни съвместни дейности
01.04.2022 г.
След три месеца в онлайн среда, през месец март 2022 г. стартирахме провеждането на присъствени дейности с родители в рамките на проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01„Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“. Интересни и нестандартни инициативи за насърчаване на участието на родителите в образователния процес подготвиха психолога за работа с родители и социалния педагог, ангажирани от Сдружение БРТИМ по проекта. още...
Дискусионен форум с родители проведохме в ДГ "Червената шапчица"
24.03.2022 г.
На 24 март 2022 г. ДГ „Червената шапчица”, гр. Русе беше домакин на интересно и иновативно събитие за подобряване на взаимодействието с родителската общност – дискусионен форум, проведен в рамките на проект „Семейството – ключов партньор и фактор за ефективна образователна интеграция на децата в детската градина“, финансиран от ЦОИДУЕМ, за проевждането на което бяхме ангажирани като партньор и изпълнител. още...