Гостува ни Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен - Посланик на Конфедерация Швейцария в България
09.06.2021 г.
Щастливи сме, че Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен - Посланик на Конфедерация Швейцария в България ни гостува вчера в рамките на първата си визита в Русе. Нейното посещение беше свързано с устойчивостта на проекта на Община Русе по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), финансирана със швейцарски средства. още...
Приключи първият етап от дейност № 1 на проект "Мултикултурната класна стая - мотивация, квалификация и успех"
01.06.2021 г.
По време на онлайн среща на партньорите, проведена на 31.05.2021 г., екипът за управление на проект "Мултикултурната класна стая - мотивация, квалификация и успех и представители на 13-те партньорски учебни заведения представиха напредъка по проекта и успешно приключилият първи етап на дейност № 1. През изминалите месеци експерти образователни дейности, назначени във всяко партньорско учебно заведение разработиха два интелектуални продукта от ключово значение за последващите дейности. още...
Кръгла маса за споделяне на опит и добри практики организирахме по проект "Пъстрокрили славейчета"
12.05.2021 г.
На 11 май 2021 г. в читалището в гр. Борово се проведе кръгла за споделяне на опит и добри практики в рамките на проект „Пъстрокрили славейчета“, изпълняван от ДГ „Славейче“, гр. Борово с финансиране от ЦОИДУЕМ. Събитието беше организирано от нашия екип и бе модерирано от г-жа Мая Михайлова. още...
Обменихме опит с колеги - социални работници от Diakonie Hamburg
01.04.2021 г.
Проблемите на миграцията, работата с уязвими групи и младите хора, които не учат, не работят и са извън образователната система обсъдихме с колеги-социални работници от Diakonie Hamburg по време на онлайн среща, проведена на 31.03.2021 г. Поканата за тази среща дойде от немските ни колеги, които са наблюдавали работата ни с представители на уязвимите групи и подкрепата, която им оказваме в различни населени места на Област Русе. още...
Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“
04.01.2021 г.
В последните дни на 2020 година беше подписан административния договор за изпълнението на на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“ с бенефициент - Сдружение БРТИМ. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. още...