Сдружение БРТИМ с одобрен проект по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна
13.10.2020 г.
На 12.10.2020 г. в сайта на ИА ОП НОИР бяха публикувани резултатите по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. За нас е удоволствие да съобщим, че нашето проектно предложение "Мултикултурната класна стая - мотивация, квалификация и успех" с регистрационен номер BG05M2OP001-3.017-0005 е сред предложените за финансиране проекти. още...
Гостувахме на заключителното събитие по проект „Заедно мечтаем, учим и играем”
18.09.2020 г.
В ОУ ”Никола Обретенов”, гр. Русе вчера се проведе заключително събитие по проект „Заедно мечтаем, учим и играем”, финансиран от ЦОИДУЕМ, на което присъстваха представители на Сдружение БРТИМ. Проектът бе насочен към обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда. още...
Обучение за общински служители и доставчици на социални услуги проведохме в гр. Стражица
08.07.2020 г.
На 7 юли 2020 г. в гр. Стражица проведохме обучение на тема "Адаптиране на работните места в социалните услуги и защита на работещите и ползвателите в извънредна и епидемична обстановка". още...
Възобновихме дейностите по проект "Равностойни и равноправни" в детските градини-партньори
03.07.2020 г.
По време на извънредното положение, дейностите по проект "Равностойни и равноправни", финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива" бяха преустановени. Макар детските градини да възобновиха работа от края на месец май 2020 г., едва от началото на юли 2020 г. ние рестартирахме проектните дейности с участието на деца и родители при спазване на всички противоепидемични мерки. още...
Поредно обучение за представители на социални услуги от Община Разград
26.06.2020 г.
18 участници - представители на социални услуги и общински служители от Община Разград участваха в проведеното на 25 юни 2020 г. обучение на тема "Адаптиране на работните места в социалните услуги и защита на работещите и ползвателите в извънредна и епидемична обстановка". още...