Ние сме новодомци

След проведен конкурс от община Русе за отдаване на помещениеобщинска собственост под наем, Сдружение БРТИМ е определено  като наемател на втория етаж на сградата на ул. “Константин Иречек” № 16, известна още като Дом на учените. В наетите площи ще се помещава офиса на Сдружението, Център за възстановително правосъдие за деца и Център за обществена подкрепа за деца