Най-новото онлайн обучение от нашия каталог предизвика голям интерес сред работещите в социалните услуги

50 участници от цялата страна събра поредното онлайн обучение, което проведохме вчера. Темата "Управление на случай при ползване на общодостъпни и специализирани услуги и при интегрирано ползване на социални услуги", представена от обучителя Мариана Минева, беше изцяло практически ориентирана.

Представени бяха образци на документи, които работещите в социалните услуги могат да ползват в работата си и насоки за подобряване на работата в екипите.

Наша запазена марка по време на обученията, които провеждаме, е както да споделяме професионалния си опит, така и да включваме активно участниците в дискусията. Отново дадохме възможност на присъстващите да отправят своите въпроси към обучителя. Всички присъствали на обучението ще получат сертификат и пълен набор от документи, които да ги подкрепят в работата им, а в следващите 5 дни обучителят ще отговаря на постъпили по е-мейл въпроси по темата на обучението напълно безплатно. 

Благодарим за активното участие, за ползотворната дискусия и за прекрасните отзиви, които получихме!