На 15.02.2019 г. откриваме учебната кухня към Сдружение БРТИМ

През изминалата година защитихме пред Програма ЗОВ (Българо-Швейцарска програма за сътрудничество) идеята да провеждаме занятия по кулинаротерапия с ученици от уязвимите групи в специално оборудвана учебна кухня. Това е наша отдавнашна мечта, почерпила вдъхновение от опита на Princess Trust (Фондацията на Принц Чарлз), Великобритания. 

Когато започвахме да мислим в посока реализирането на нашата идея, първо си направихме план и поставихме цели. Създадената програма нарекохме програмата "TeenKitchen". Ето какви цели очертахме:

  1. Превенция на ранното отпадане от училищна среда поради бедност.
  2. Професионална ориентация и квалификация.
  3. Изграждане на меки умения: умение за работа в екип, умение да подчиняваш себе си на колективният интерес, дисциплина, търпение, коректност, точност и т.н.
  4. Превенция на последиците от бедността и нищетата.
  5. Терапевтична дейност за поведенческо активиране на личността.

С подкрепата на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество през октомври 2018 г. стартирахме часовете по кулинаротерапия в 4 русенски училища, а от скоро сме горди с оборудваната учебна кухня, в която учениците ще могат като истински готвачи да приготвят различни ястия, да научат повече за различните продукти и тяхното комбиниране, да станат екип и да се подкрепят взаимно. 

И защото знаем, че хубавите неща трябва да се споделят, Ви каним на официалното откриване на учебната кухня, което ще се проведе на 15.02.2019 г. (петък) от 11,30 ч. Вълнуваме се, че още една от нашите мечти намери реализация в полза на децата и учениците - нашето бъдеще!