Кръгла маса за споделяне на опит и добри практики организирахме по проект "Пъстрокрили славейчета"

На 11 май 2021 г. в читалището в  гр. Борово се проведе кръгла за споделяне на опит и добри практики в рамките на проект „Пъстрокрили славейчета“, изпълняван от ДГ „Славейче“, гр. Борово с финансиране от ЦОИДУЕМ. Събитието беше организирано от нашия екип и бе модерирано от г-жа Мая Михайлова.

Кръглата маса предизвика голям интерес, като сред участниците бяха директорът на финансиращата институция ЦОИДУЕМ г-н Лало Каменов и г-жа Нирен Хасанова - гл. експерт в ЦОИДУЕМ; зам. кмета на Община Борово г-жа Валерия Борисова, общински служители, педагози от учебните заведения в общината, представители на социални услуги, читалищни дейци.

За интересните дейности с участието на децата от ДГ "Славейче" в проекта разказа ръководителят му г-жа Татяна Петрова. Това е първият самостоятелен проект на учебното заведение и в него са включени деца не само от град Борово, но и от филиалите в с. Обретеник и с. Горно Абланово. Гостите се докосната до емоциите на малчуганите, които са включени в еко-клубове „Млад градинар“, ателиета „С ръце на майстор“, „Горската аптека“ и „Танцувай с мен“ чрез представените снимки и видеоклипове. Представените резултати бяха високо оценени от директора на ЦОИДУЕМ, който насърчи ДГ „Славейче“ да търси възможности за устойчивост и приемственост на дейностите чрез общината и обединеното училище в гр. Борово.   

Експерти на Сдружение БРТИМ представиха практически съвети за ефективно взаимодействие с родителската общност. Очертани бяха възможностите за сътрудничество на образователните институции с НПО и представители на местните общности.

По време на дискусия в края на събитието, присъстващите педагози и гости имаха възможност да споделят идеи за бъдещи дейности и партньорства и да разкажат за своите впечатления от работата си с деца от уязвимите групи. Подчертана беше ключовата роля на детската градина като място, което формира децата като личности и ги подготвя за бъдещата им роля на ученици.

Ръководителят на проекта покани присъстващите на предстоящите дни на отворените врати в детската градина, за да видят красивите градинки – дело на малките градинари и на празника на билките по случай Еньовден, за да се насладят на пъстрокрилите славейчета, които ще покажат наученото, ще играят и ще се веселят на открито.  

Благодарим на НЧ "Искра 1898", гр. Борово за любезното домакинство, както и за ангажираността и подкрепата на общинското ръководство на Община Борово!