Конкурс за „Кампания против агресията в училищата“

На 04.09.2014 г., след проведена среща с ръководството на СНЦ „Младежки Глас“клон Русе, Сдружение БРТИМ се присъедини към партньорите на конкурса за „Кампания против агресията в училищата“.

Инициативата има за задача да допринесе за откриването на ефективни методи за борба с рисковото поведение при учениците, ангажирайки самите тях в този процес. В конкурса могат да участват всички ученици от 8 до 12 клас на основните и средно общообразователните училища и професионалните гимназии, функциониращи на територията на област Русе, техните преподаватели и служителите от персонала на съответното учебно заведение, които не са преподаватели, но длъжността им е обвързана пряко с образованието и възпитанието на децата (училищни педагози, психолози, педагогически съветници и др.).

Участието може да бъде самостоятелно /индивидуално/ или отборно /чрез сформиране на екипи до 5 души/. Включването в конкурса става чрез подаване на проектни предложения чрез вградения в официалния сайт на инициативата формуляр. Крайният срок за участие е 1 ноември. Официалната церемония по награждаването ще се състои на 15 декември 2014 г. На победителите в конкурса ще бъде оказано съдействие за реализиране на кампанията.

Повече информация за конкурса можете да намерите на адрес: www.spriagresiata.tk