Какво постигнахме в програмата Кулинаротерапия/TeenKitchen до момента?

От началото на учебната година до момента  в програмата Кулинаротерапия/TeenKitchen, която провеждаме участваха общо 87деца от II до VII клас от четири училища от град Русе, включени в проекта на Община Русе по Програма ЗОВ. Програмата се реализира от екип специалисти на Сдружение БРТИМ - трудотерапевт и психолог по специално изготвена за целта програма. 

За периода бяха проведени практически занимания с учениците на 6 различни теми. Бяха разгледани повече от 10 групи теоретични въпроси, свързани с кулинарията и здравословното хранене. Децата работиха и по няколко домашни практически задачи.

Програмата, провеждана на място в училищата, приключи с викторина по кулинарни въпроси за малките ученици и с посещение в учебната кухня на Професионална гимназия по туризъм в Русе за по-големите. Учениците проявиха много голям интерес по време на посещението в ПГТ, задаваха въпроси и някои от тях заявиха, че виждат гимназиалното си образование именно там.

Успоредно с това, по време на занятията от психолога бяха идентифицирани 10 деца с различни видове проблеми. Те бяха консултирани и насочени за по-нататъшна работа със специалисти.

В рамките на програмата до момента беше постигнато следното:

  • Повишаване на кулинарната и здравна култура на учениците;
  • Сплотяване на групите;
  • Предизвикване на интерес към кулинарията като ежедневна и професионална дейност;
  • Усвояване на знания за съдържанието и технологията на изпълнение на няколко готварски рецепти;
  • Усвояване на някои умения за работа с продукти и кухненски инструменти;
  • Промяна на нагласите към храненето и готвенето;
  • Стимулиране на самостоятелността;
  • Стимулиране на стремежа към творчество;
  • Постигане на емоционален комфорт от съзидателна дейност;
  • Приучаване към търсене, анализ и използване на информация;

По наша оценка, цялостният ефект от изпълнението на програмата е позитивен. Участващите ученици с ентусиазъм и нетърпение се включваха в занятията и очакваха всяка следваща среща с нашите колеги с интерес. Учениците и техните учители  изявиха желание заниманията по кулинаротерапия да продължат и през 2019 година. Ето защо, още през януари 2019 г. сме готови да посрещаме малки групи от бъдещи кулинари в новооборудваната учебна кухня в Сдружение БРТИМ, където заедно да готвим и да учим нови неща, свързани храната и здравословния начин на живот.