Информационно-дискусионна среща с безработни младежи се проведе в Русе

На 11.02.2019 г.  експерти от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ проведоха информационно-дискусионна среща с безработни младежи от град Русе.  Срещата се състоя в ДБТ-Русе и беше насочена към младежи, регистрирани като безработни. Темата „Трудовата реализация на младите хора – възможности и проблеми“, развълнува присъстващите и ги провокира да споделят опита и мотивацията си.

Акцент беше поставен върху проект „Стартер или асистиран избор на икономическа активност за младите хора“, финансиран по Национална програма за младежта 2016-2020 и възможностите, които той предлага на младите безработни. Експертите отговориха на възникналите в хода на дискусията въпроси и поканиха участниците да се включат в предстоящите дейности. От своя страна, младежите споделиха очакванията си за бъдеща трудова реализация, случаи от своя все още кратък професионален опит и затрудненията, с които са се сблъсквали при намирането на работа. 

Голяма част от безработните младежи заявиха, че са заинтересовани от проекта. Имаше и такива, които заявиха, че предпочитат да ползват други възможности. Експертите на БРТИМ поканиха присъстващите да попълнят анонимна онлайн акнета, в която да изразят отношението си към предприемачеството.

На всички желаещи предстои да бъде направена оценка на потенциалните възможности. Младежите ще получат препоръка от психолог за най-подходящите за тях области на трудова реализация, за да разкрият максимално потенциала си и да си намерят работа, която им носи удовлетворение.