Групови сесии с родители провеждаме в рамките на проект "Равностойни и равноправни"

Една от важните ни задачи в рамките на проект "Равностойни и равноправни", който изпълняваме с финансиране от ТСА, е да подкрепим родителите на децата, чийто майчин език не е български. От месец декември 2019 г. провеждаме групови сесии с родители на деца от ДГ "Звънче", с. Смирненски и ДГ "Здравец", гр. Глоджево, участващи в проекта.

По време на срещите с родители, нашият експерт Мариана Минева провежда беседи и дискусии по ключови въпроси, свързани с възпитанието и отглеждането на децата, активно родителство, мотивиране и съпричастност към образователния процес. Целта е да се формира позитивно отношение към детската градина и към образованието като цяло и да се акцентира върху ранното овладяване на български език. 

За наша радост, по време на проведените групови сесии, родителите проявяват активност и инициативност и сами предлагат за обсъждане теми, които ги интересуват. Особено активни са родителите на децата от четвърта група, които се вълнуват от предстоящото постъпване в първи клас.

Срещите с родителите се провеждат по предварително уточнен график и със съдействието на директорите и ще продължат до края на юли 2020 г.