Гостувахме на заключителното събитие по проект „Заедно мечтаем, учим и играем”

В ОУ ”Никола Обретенов”, гр. Русе вчера се проведе заключително събитие по проект „Заедно мечтаем, учим и играем”, финансиран от ЦОИДУЕМ, на което присъстваха представители на Сдружение БРТИМ. Проектът бе насочен към обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда. 

Сдружение БРТИМ е дългогодишен партньор на училището, а в рамките на проекта като изпълнител ни беше възложено да проведем практически семинар, конференция за споделяне на опит и добри практики и двудневно обучение на педагогическите специалисти за разпознаване на рисковете, водещи до отпадане от образователната система. 

В дейностите на проекта участваха 95 ученици от първи до четвърти клас, от които 50% от етническите малцинства,  като се включиха в разнообразни дейности - клубове „Цветни вълшебства за цветни дни“, „Здраве и природа“, „Пътешественик във времето“, „Училище след природата“, посещение на забележителности и музеи, екскурзии. В рамките на проекта беше осъществена иновативна дейност - менторство на ученици-доброволци от 7-ми клас към петима ученици от 2-ри до 4-ти клас, реинтегрирани в образователната система.

По време на заключителното събитие участниците в клубовете представиха постиженията си, а директорът на ОУ „Никола Обретенов“ г-н Емил Тюлеков обобщи постигнатите резултати и изрази благодарност към педагозите и учениците за добре свършената работа. Ивайло Иванов - Управител на Сдружение БРТИМ благодари за доброто сътрудничество при реализиране на съвместните дейности и очерта възможности за бъдещи инициативи в подкрепа на училището.