Годишна среща на Националната мрежа за децата

Между 19 и 22 юни 2014 г. в гр. Сливен се състоя Годишната среща на Национална мрежа за децата, на която взе участие екип на Сдружение БРТИМ. По време на 4-дневното събитие се изказаха мнения и се обсъждаха редица важни проблеми в областта на правосъдието за деца, детското и младежкото участие, детското здраве, социалното и образователно включване, образователната система и др. Първият ден беше откриващ и имаше за цел да представи на участниците предстоящата програма, целите и задачите, които стоят пред работните групи и Общото събрание.

През втория ден членовете на НМД извършиха работни посещение на различни местни организации, където се запознаха с добри практики в сферата на грижата за децата. Проведоха се и срещи на тематичните работни групи, като Управителят на БРТИМ се включи в ТРГ  „Детско правосъдие”, а Мая Михайлова и Александър Тодоров  - В ТРГ „Образование”.

В съботния ден се проведе Общо събрание на НМД, по време на което беше дадена думата на Ивайло Иванов, за да представи Сдружението като новоприет член през 2013 г., като той се изказа и по отношение на обсъжданата стратегия на Мрежата за периода 2014-2020 г.

В последния ден  от Годишната среща се проведоха 4 обучения, като всеки от участниците трябваше да избере тема, съобразно неговите интереси и практика. Ивайло Иванов участва в обучение на тема „Управление на екип”, модерирано от Георги Богданов. Мая Михайлова се включи в обучение по застъпничество на национално и местно ниво с фасилитатор Дани Колева. Александър Тодоров участва в обучение на тема „Външна комуникация” с модератори Цветелин Биков и Здрава Стоева.    

Перспективите, които се разкриват пред Сдружение БРТИМ след Годишната среща са многопластови и засягат възможностите за бъдещо сътрудничествопартньорство и съвместна работа  както с НМД като цяло, така и с отделни нейни членове. Считаме, че през тези дни успяхме да съчетаем приятните емоции от среща с нови и стари приятели и да поставим началото на нови идеи и проекти