Експерти на БРТИМ обсъждаха необходимостта от образователни медиатори на работна среща в София

На 11.07.2017 гр. в гр. София се проведе работна среща на тема "Роля и необходимост от институционализация на образователния медиатор". Срещата беше организирана от Звеното за управление на Програма ЗОВ към Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

В срещата участваха представители на общините, изпълняващи проекти, финансирани от програмата и техните партньори, образователни медиатори, представители на заинтересованите институции - МОН и МТСП, както и експерти от страна на посолството на Швейцария. Ивайло Иванов и Мая Михайлова взеха участие в работната среща като представиха проекта на Община Русе и Сдружение БРТИМ.  

По време на работната среща участниците от различните общини дискутираха ролята и функциите на образователния медиатор, какви да са ключовите изисквания към професията, къде да е позициониран медиатора и как да се осигури финансирането му.

Участниците споделиха както опита и дейностите си в областта на образованието по проектите, финансирани от Програма ЗОВ, така и добри практики от предишни проекти и инициативи. Експертите на БРТИМ представиха дейностите, които изпълняват, свързани с обучението на образователните медиатори, наети след конкурс от Община Русе (първоначално и надграждащо обучение), както и с осигурения мониторинг и супервизия. 

 В края на срещата бяха обобщени изводите и взетите решения, които ще бъдат предоставени в Министерството на образованието и науката за институционализирането на професията и длъжността образователен медиатор.