Експерт от Сдружение БРТИМ на обучение за младежко участие

На 5-ти и 6-ти юни 2014г. Александър Тодоровексперт в Сдружение „БРТИМ” взе участие в обучение на тема „Младежко участие”, което се проведе в х-л „Света София”, гр. София. Обучението започна с представяне на програмата и организаторите от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца „ФИЦЕ” - България. ФИЦЕ е бенефициент по проект „Подпомагане на младежкото участие в България”, част от който беше и самото обучение. Организаторите бяха ангажирали двама експерти от Холандия, притежаващи солиден опит в провеждането на обучения за младежко участие. Обучителите съумяха успешно да ангажират вниманието на аудиторията, като умело съчетаха лекциите с провеждането на разнообразни ролеви игри и практически занятия за самостоятелна и групова работа, в резултат на което обучаемите бяха много по-мотивирани и положително настроени към взаимно сътрудничество.

На групата беше представен Холандския модел за работа с младежи по отношение на тяхното стимулиране за по-активно участие в различни сфери на дейност. Бяха очертани законовите рамки, върху които лежи работата с младежи в аспекта на Конвенцията за правата на детето. Представени бяха практически методи, чрез които младежките работници биха могли успешно да активизират своята аудитория към участие - „Световно кафе”, „Идеалният социален работник” и др.            

Представена беше и работата на младежките съвети, набиращи голяма популярност в Холандия. Те се оглавяват от деца и младежи, бенефициенти на социални услуги и/или институции и имат за цел да стимулират дейното им участие в развитието на дадената услуга и/или институция, в която пребивават. Обучението завърши с връчване на сертификати на участниците и с размяна на контакти.