Еднодневно обучение за ръководители на социални услуги се проведе в Габрово

Днес сме в Габрово за обучение на ръководители на социални услуги, управлявани от SOS Детски селища България по тяхна покана. Темата на обучението е "Управление на случай при ползване на общодостъпни и специализирани услуги и при интегрирано ползване на социални услуги", а съдържанието - изцяло ориентирано към практиката с конкретни примери и документи, които да улеснят работата на социалните работници.

Обучителят Мариана Минева предостави на участниците ключови насоки за по-ефективна работа при управление на случай и предложи набор от  документи, които следва да се поддържат за документиране на работата. 

Освен методическите указания, които получиха по време на обучението, участниците имаха възможност да задават въпроси и да споделят предизвикателствата, с които се срещат по време на тяхната работа. 
 
Благодарим за любезното домакинство на ЦОП "Вяра" и се надяваме да се срещнем отново! 

Следобедната сесия се очертава много интересна, защото ще отговаряме на въпросите на участниците. Благодарим, че ни се доверихте!