Децата на Русе и Ветово ще пеят и танцуват по време на фестивали през ноември

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, в качеството си на бенефициент по проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 и партньорските учебни заведения от Община Русе и Община Ветово Ви канят заедно да отбележим 16 ноември - Международния ден на толерантността!

През ноември ще проведем второ издание на фестивалите "Децата на Русе пеят и танцуват" и "Децата на Ветово пеят и танцуват". Събитията са част от дейност № 5 на проекта „Насърчаване на интеграционния процес чрез творчество, съвместни познавателни дейности и изяви за съхраняване на културната идентичност на децата от различните етноси“.

Фестивалът "Децата на Русе пеят и танцуват" ще даде възможност на децата от ДГ „Червената шапчица“, ДГ „Ралица“, ДГ „Пинокио“ и ДГ „Роза“, с. Ново село да покажат талантите си на голяма сцена в Пленарна зала на Община Русе на 16.11.2018 г. от 10,00 часа.

Децата от ДГ "Щастливо детство", гр. Ветово и ДГ "Звънче", с. Смирненски ще се изявят на 21.11.2018 г. от 10,00 часа на сцената на читалището във Ветово по време на фестивала "Децата на Ветово пеят и танцуват".  

Бъдете наши гости!