Национална мрежа за децата

Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет на Република България

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областния управител на Област Русе

Обществен консултативен съвет по ромските въпроси към Община Русе