Честит първи учебен ден!

Мили деца и ученици, скъпи учители, уважаеми родители и настоятели,

В първите есенни дни на септември, когато лъчите на слънцето осезателно ни напомнят за току-що отминалото шумно и пъстро лято, ние българите с чувство на гордост повеждаме нашите празнично пременени деца към родното училище. С особена ревност тази традиция отстоява правата си в учебните заведения на Русенска област, където по стар български обичай с китка здравец и погача отварят широко вратите на светилищата на българското образование и просвета, изградени с много любов и вяра, за да посрещнат бъдещето - младите българи.

Да учим български език, да говорим и пишем на него в многоезиковото разнообразие на света, в който живеем, е отговорност и привилегия, защото ние сме автохонното население на Европа, представители на най-старата известна ни цивилизация в света; живеем в най-старата държава в Европа, българи, турци, татари, роми, арменци, евреи и българският език ни сближава. Езикът ни учи как да се разбираме по-добре един друг, кара ни да се чувстваме уютно, когато се срещаме с близки и приятели; той ни дава сила да разбираме другостта, а заедно с това да съхраним собствената си уникалност и културни традиции; българският език е предимство за бъдещето - още една възможност за успех, за развитие и пълноценна лична реализация. Българският език е светлинката, която ни води по широките пътища на света, носейки в сърцата си България.

Щастлива, ползотворна и успешна учебна година, уважаеми колеги! Желаем Ви много успехи и радост с Вашите прекрасни възпитаници! Нека с общи усилия да възпитаме децата ни в доброта и толерантност, да им покажем нашето отношение към света. Да помнят откъде са родителите им, техните мама или татко, баба и дядо, и това да ги изпълва с гордост.

Напред и нагоре, скъпи дуца и ученици, прекрачили прага на родното училище - една малка българска духовна територия в глобалния свят! Учете се старателно и упорито и учението ще ви даде не само безценния дар да четете и пишете, но и ще ви помогне да откриете хиляди нови интересни неща за света и за вас самите.

На добър час!

Екипът на Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация"