Български експерти във Великобритания

От 10 до 15 март 2015 г. екип на Сдружение БРТИМ  и целевата група по проект „Без граници в заетостта” проведоха работно посещение в Бристол и Кардиф, Великобритания. Целевата група, съставена от 12 служители на Агенцията по заетостта успя да се запознае с полезни и успешно работещи практики, които се реализират на местно и национално ниво и са насочени към борба с младежката безработица. Срещите бяха организирани от Сърчлайтър Сървисис - британския партньор по проекта и включваха посещения в държавната агенция JobСentre Plus, CityofBristol College, общината и правителството на Кардиф, Bristol Bike Project, Prince’s Trust, Avon and Bristol Law Center и общината на Бристол. Предстои целевата група да избере подходяща практика, която да се адаптира спрямо българското законодателство и да се проведе социален експеримент, който да отчете нейната приложимост.