61 деца от ДГ "Здравец", гр. Глоджево и ДГ "Звънче", с. Смирненски участват в наш проект

Вече втори месец в двете детски градини-партньори по проект "Равностойни и равноправни", финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива" провеждаме занятия с децата от подготвителните групи. В дейностите по проекта участват всички 5 и 6-годишни деца, обучавани в ДГ "Здравец", гр. Глоджево и ДГ "Звънче", с. Смирненски. По забавен и интересен начин малчуганите допълнително изучават български език чрез игри и участват в ателиета по приказкотерапия в рамките на проекта.

Голяма част от децата, включени в дейностите са с майчин език различен от българския и допълнителните усилия на педагозите са насочени към по-доброто овладяване на официалния език и подобряване на социализацията. 

Всички деца, включени в проекта вече преминаха през входно ниво на тест за училищна готовност. Освен това, през последната седмица на януари на място в детските градини гостуваха актьорите от Театър "Камила" с представлението "Зли вълшебства, добри вълшебства".