34 участици, работещи в социалната сфера събра обучението, което проведохме в Разград

На 21 февруари 2020 г.  в гр. Разград проведохме обучение на тема "Прилагане на новите нормативни документи в системата на социалните услуги".  Обучението беше организирано съвместно с Община Разград и събра 34 участници - представители на социални услуги и общински служители. Големият интерес към обучението беше поредното доказателство, че работещите в социалната сфера имат нужда системно да обновяват знанията си и да се информират своевременно за предстоящите новости.  

В рамките на програмата бяха представени Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, Механизма за личната помощ и някои нови моменти, залегнали в предстоящия да влезе в сила през 2020 г. Закон за социалните услуги. За участниците беше много полезно да обсъдят  методиката за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хората с увреждания. Дискутирани бяха и методите за подкрепа и контрол в социалната работа - супервизия и интервизия.  

Обучението даде възможност на участниците да споделят опит с колеги от различни социални услуги и да обменят информация помежду си. Всички участници получиха сертификати.